تعاریف و اصطلاحات

امیدوار: لزوم همیاری همه دستگاه ها برای آمایش آموزش عالی ، صنعت به بلوغ همکاری با دانشگاه نرسیده است

برای یک احتیاجسنجی دقیق احتیاج به همکاری با وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و مجلس داریم. تا وقتی سیستم کارآموزی به شکل فعلی دنبال گردد، هیچ وقت شاهد برطرف احتیاج های کشور نخواهیم بود. به همین دلیل ...

27 آبان 1399

قیمت خودرو در تورنتو کانادا

خرید خودرو صفر در کانادا معمولا از نمایندگی ها انجام می گردد و نرخ مشخصی دارد. می توان خودرو را نقد یا اقساطی تهیه کرد. اگر دارای اعتبار قابل قبول باشید می توانید وام خرید خودرو بگیرید. البته نمایندگی ها نیز در دریافت وام یاری می نمایند.

2 آبان 1399

اعلام ناگهانی حضوری شدن مدارس شهرهای قرمز و سردرگمی مدارس ، وزیر پیشین آموزش وپرورش: مدارس آماده نبودند

عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مدیران مدارس، خودشان را برای آموزش مجازی به خصوص در شهری مثل تهران و سایر شهرهای قرمز آماده نموده بودند اما از اواخر هفته پیش ناگهان بحث لزوم حضور دانش آموزان در کلاس ها مطرح شد.

28 مهر 1399