شبکه ملی اطلاعات نیازمند 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است ، در برترین حالت دولت حداکثر 50 هزار میلیارد تومان می تواند تامین کند

به گزارش وبلاگ راضانی، مهر: رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیازمند 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، خواهان استفاده از بخش خصوصی برای طراحی اجرایی این پروژه شد.

شبکه ملی اطلاعات نیازمند 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است ، در برترین حالت دولت حداکثر 50 هزار میلیارد تومان می تواند تامین کند

حسین اسلامی رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با بیان اینکه برآورد ما این است که 200 هزار میلیارد تومان احتیاج است تا شبکه ملی اطلاعات ظرف 4 سال آینده تکمیل گردد، گفت: بخش خصوصی می تواند در لایه های مختلف زیرساخت، دسترسی و محتوا، ظرفیت های مناسبی برای این پروژه ملی ایجاد کند.

وی با اشاره به فعالیت بخش خصوصی فاوا در حوزه هایی مانند اینترنت و شبکه، مراکز داده، خدمات ابری و افتا در لایه زیرساخت و خدمات تجارت الکترونیکی، فین تک، هوش مصنوعی و علوم داده در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: از این منظر به نظر می رسد که باید از ظرفیت بخش خصوصی برای طراحی های دقیق اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد و اجرای این شبکه با یاری بخش خصوصی قائل انجام است.

اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه های مختلف احتیاجمند سرمایه گذاری است، گفت: در برترین حالت اگر تمام ظرفیت های دولت در حوزه فاوا تجمیع گردد، برآوردمان این است که حداکثر 50 هزار میلیارد تومان طی چهار سال از سوی دولت به این پروژه گردد. این در حالی است که بیش از 3 برابر این مبلغ احتیاجمند حضور و تأمین مالی به وسیله بخش خصوصی در این پروژه ملی است.

رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات به معنای محدود کردن اینترنت و بستن آن نیست، گفت: بخش خصوصی اگر مطمئن گردد که شبکه ملی اطلاعات تبعات مالی، فرهنگی و اجتماعی برایش در پی ندارد، در این پروژه ملی سرمایه گذاری می نماید. اما موضوع این است که دولت و وزارت ارتباطات از حضور بخش خصوصی برای طراحی سند اجرایی این پروژه نیز استفاده کند.

اسلامی گفت: این طور نباشد که تمامی طراحی های مربوط به اجرای شبکه ملی اطلاعات در داخل وزارت ارتباطات انجام گردد و پس از آن بگویند که بخش خصوصی در تهیه فهرست سخت افزارهای مورد احتیاج اقدام کند. این مدل به مشارکت بخش خصوصی منجر نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم که پیشبرد شبکه ملی اطلاعات احتیاجمند مشارکت واقعی بخش خصوصی از ابتدای طراحی طرح عملیاتی و اصلاح طرح های قبلی است، گفت: با توجه به نگاه دکتر زارع پور وزیر تازه ارتباطات و حکم خاصی که ایشان برای مهندس انصاری به عنوان معاون وزیر و دبیر پروژه شبکه ملی اطلاعات زده اند، امیدواریم که از مشارکت و سرمایه گذاری و نظرات بخش خصوصی برای پیشبرد این پروژه در لایه های دسترسی و زیرساخت استفاده گردد.

اسلامی با اشاره به اینکه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان کلیات و سیاستگذاری این طرح در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، گفت: وزارت ارتباطات باید برای اجرایی و عملیاتی شدن این شبکه، طرح اجرایی ارائه کند. در این زمینه بخش خصوصی خواهان استفاده از نظراتش در این طرح اجرایی است. ما معتقدیم که تمام مجموعه ها و فعالان سازمان نظام صنفی رایانه ای چه در لایه زیرساخت و چه در لایه خدمات دسترسی، ظرفیت حضور در این پروژه ملی را دارند و مطابق با اهداف مصوب، می توان از این توانمندی ها استفاده کرد.

مهر: رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه تکمیل شبکه ملی اطلاعات احتیاجمند 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، خواهان استفاده از بخش خصوصی برای طراحی اجرایی این پروژه شد.

حسین اسلامی رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با بیان اینکه برآورد ما این است که 200 هزار میلیارد تومان احتیاج است تا شبکه ملی اطلاعات ظرف 4 سال آینده تکمیل گردد، گفت: بخش خصوصی می تواند در لایه های مختلف زیرساخت، دسترسی و محتوا، ظرفیت های مناسبی برای این پروژه ملی ایجاد کند.

وی با اشاره به فعالیت بخش خصوصی فاوا در حوزه هایی مانند اینترنت و شبکه، مراکز داده، خدمات ابری و افتا در لایه زیرساخت و خدمات تجارت الکترونیکی، فین تک، هوش مصنوعی و علوم داده در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: از این منظر به نظر می رسد که باید از ظرفیت بخش خصوصی برای طراحی های دقیق اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد و اجرای این شبکه با یاری بخش خصوصی قائل انجام است.

اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از اهداف شبکه ملی اطلاعات در لایه های مختلف احتیاجمند سرمایه گذاری است، گفت: در برترین حالت اگر تمام ظرفیت های دولت در حوزه فاوا تجمیع گردد، برآوردمان این است که حداکثر 50 هزار میلیارد تومان طی چهار سال از سوی دولت به این پروژه گردد. این در حالی است که بیش از 3 برابر این مبلغ احتیاجمند حضور و تأمین مالی به وسیله بخش خصوصی در این پروژه ملی است.

رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات به معنای محدود کردن اینترنت و بستن آن نیست، گفت: بخش خصوصی اگر مطمئن گردد که شبکه ملی اطلاعات تبعات مالی، فرهنگی و اجتماعی برایش در پی ندارد، در این پروژه ملی سرمایه گذاری می نماید. اما موضوع این است که دولت و وزارت ارتباطات از حضور بخش خصوصی برای طراحی سند اجرایی این پروژه نیز استفاده کند.

اسلامی گفت: این طور نباشد که تمامی طراحی های مربوط به اجرای شبکه ملی اطلاعات در داخل وزارت ارتباطات انجام گردد و پس از آن بگویند که بخش خصوصی در تهیه فهرست سخت افزارهای مورد احتیاج اقدام کند. این مدل به مشارکت بخش خصوصی منجر نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم که پیشبرد شبکه ملی اطلاعات احتیاجمند مشارکت واقعی بخش خصوصی از ابتدای طراحی طرح عملیاتی و اصلاح طرح های قبلی است، گفت: با توجه به نگاه دکتر زارع پور وزیر تازه ارتباطات و حکم خاصی که ایشان برای مهندس انصاری به عنوان معاون وزیر و دبیر پروژه شبکه ملی اطلاعات زده اند، امیدواریم که از مشارکت و سرمایه گذاری و نظرات بخش خصوصی برای پیشبرد این پروژه در لایه های دسترسی و زیرساخت استفاده گردد.

اسلامی با اشاره به اینکه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان کلیات و سیاستگذاری این طرح در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، گفت: وزارت ارتباطات باید برای اجرایی و عملیاتی شدن این شبکه، طرح اجرایی ارائه کند. در این زمینه بخش خصوصی خواهان استفاده از نظراتش در این طرح اجرایی است. ما معتقدیم که تمام مجموعه ها و فعالان سازمان نظام صنفی رایانه ای چه در لایه زیرساخت و چه در لایه خدمات دسترسی، ظرفیت حضور در این پروژه ملی را دارند و مطابق با اهداف مصوب، می توان از این توانمندی ها استفاده کرد.

منبع: انتخاب
انتشار: 14 آذر 1400 بروزرسانی: 14 آذر 1400 گردآورنده: mohsen-razani.ir شناسه مطلب: 711

به "شبکه ملی اطلاعات نیازمند 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است ، در برترین حالت دولت حداکثر 50 هزار میلیارد تومان می تواند تامین کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شبکه ملی اطلاعات نیازمند 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است ، در برترین حالت دولت حداکثر 50 هزار میلیارد تومان می تواند تامین کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید