شمشیربازی

اردوی شمشیربازان طبق برنامه مصوبِ قبل از المپیک پیش می رود

امین قربانی که دو هفته پیش با حکم رئیس فدراسیون شمشیربازی به صورت رسمی به اسم سرمربی نو تیم ملی اسلحه سابر معرفی گردید در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص زمان شروع دور نو تمرینات این تیم و برنامه های مورد نظرش شرح داد.

16 مهر 1400